Ongevallenverzekering

ongevallen

Altijd en overal

Een ongeval met uw fiets, op school, in de sportclub of thuis? In België of op de Bahama’s? U bent wereldwijd verzekerd.

Ook mogelijk voor een korte periode

Gaat u verbouwen en wil u die maanden een extra verzekering? Kies de formule voor tijdelijke werken. U betaalt dan enkel voor die periode en bent gerust!

Zelfs voor werkongevallen

Als u zelfstandige bent of een vrij beroep hebt, bent u met deze verzekering ook beschermd tijdens uw werk. Handig!

Wat is een Persoonlijke Ongevallenverzekering?

Een ongeluk is snel gebeurd. Thuis, op vakantie, in uw vrije tijd, op uw werk of in het verkeer… Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering bent u beschermd. Uw verzekering keert dan een vergoeding uit als u een lichamelijk ongeval hebt.

Goed om te weten
Deze verzekering is een interessante aanvulling op:
- Familiale verzekering: die komt enkel tussen voor schade aan anderen
- Family Protect: de verzekering voor als iemand van uw gezin een lichamelijk ongeval heeft in de privésfeer

Wat dekt de Persoonlijke Ongevallenverzekering?

Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering bepaalt u zelf vooraf de vergoeding voor lichamelijke ongevallen. U bent dan zowel verzekerd in uw privéleven en in bepaalde omstandigheden ook tijdens de uitoefening van uw beroep.

Waarborgen
Uw verzekering komt tussen voor:

  • behandelingskosten: uw medische en andere kosten worden vergoed
  • tijdelijke invaliditeit: u krijgt een vergoeding voor elke dag dat u arbeidsongeschikt bent
  • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering volgens de graad van invaliditeit
  • overlijden: uw nabestaanden ontvangen een door u gekozen kapitaal

Goed om te weten

  • De Persoonlijke Ongevallenverzekering komt niet tussen bij dronkenschap, weddenschappen, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurrampen (behalve bij tijdelijk verblijf in buitenland), winstgevende sportbeoefening. Gevechtssporten, alpinisme, zweefvliegen enz. zijn meestal wel verzekerbaar als u een extra premie betaalt.
  • De dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit is beperkt tot 0,3% van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.
  • Deze verzekering dekt u persoonlijk. Voor uw hele gezin neemt u het best ook de verzekering Family Protect.
  • U moet geen rekening houden met een wachttijd. Door te kiezen voor een franchise kan u korting krijgen op uw premie.
  • De Persoonlijke Ongevallenverzekering loopt gedurende 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.